Regler för Starcraft 2

•1. Inga custom modifikationer av klienten får ske.

•2. Pause av match får endast ske ifall båda parter godkänner detta, en pause får inte hålla mer än 5 minuter. Personen som utförde pausen får endast och endast hen återuppta spelet. Innan återupptagning av spelet måste båda parterna vara beredda.

•3. Ifall någon av parterna skulle tappa kontakten med spelet får matchen startas om ifall matchen har spelats mindre än fem (5) minuter. Överstiger frånvaron fem (5) minuter vinner motståndaren på walkover.

•4. Spelare får inte chatta mellan lagen under matchens gång så länge det inte är relevant med matchen.

•5. Åskådare är av säkerhetsskäl inte tillåtna under matchens gång.